Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam Swój 1%

Pola działań:

Pola działań

Pomoc rzeczowa: Zajmujemy się wydawaniem odzieży i obuwia, które otrzymujemy od prywatnych darczyńców i od innych Stowarzyszeń i Fundacji. Działalność kulturalna: Każdego roku obejmujemy honorowy patronat nad imprezami organizowanymi przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie. Wspieramy zarówno organizacyjnie, jak i finansowo fundując nagrody dla zwycięzców konkursów. W roku 2013 były to: - ufundowanie nagród i udział w VII Biegu Wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II ...

więcej ...

X Powiatowe, Noworoczne Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych

W dniu 29.01.2015r. odbyło się X Powiatowe, Noworoczne Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych. Na sali w Spółdzielczym Domu Kultury, przy ul. Orlej 45 w Pabianicach bawiło się ponad 200 osób. Obowiązywały stroje karnawałowe, zabawę prowadził wodzirej, a do tańca przygrywał zespół "Dubik". Zabawa integrowała niepełnosprawnych z różnych środowisk powiatu pabianickiego: uczniów szkół specjalnych, uczestników WTZ, podopiecznych dziennych ośrodków adaptacyjnych, świetlic środowiskowych, ośrodków wsparcia. Stowarzyszenie "Czuję Sercem" - organizator tego spotkania, zapewniło również smaczny ...

więcej ...

Program organizacji i funkcjonowania Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi

I. Podstawa prawna 1. Statut Stowarzyszenia „Czuję Sercem” Rozdz. II, § 9, pkt. 5 2. Uchwała Nr 11/2005 Zarządu Stowarzyszenia o utworzeniu Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi II. Cele i zadania Ośrodka Cele i zadania Ośrodka określa Regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu. III. Lokalizacja Ośrodka Siedzibą Ośrodka jest Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie Łódzkim, ul. 8-go Marca 1, a ściślej: - Świetlica Warsztatu Terapii Zajęciowej lokal o pow. 66 m.kw. i Pracownia ...

więcej ...

Plan Pracy Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi

Porady Specjalista Dni Godziny Miejsce Psycholog / Logopeda Środa 16.00 - 17.00 Siedziba Stowarzyszenia Pok. nr 3 Prawnik Poniedziałek 17.00 - 18.00 Pracownik socjalny Środa 17.00 - 18.00 Asystent osobisty Poniedziałek 16.00 - 17.00 Zespoły tematyczne Nazwa zespołu Dni Godziny ...

więcej ...

Regulamin Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi

Na podstawie § 9, ust.1, pkt 5 Statutu Stowarzyszenia i uchwały nr 11/2005 Zarządu z dnia 18.05.2005r. tworzy się Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi zwany w dalszej części „Ośrodkiem”. § 1 Postanowienia ogólne 1. „Ośrodek” jest placówka pobytu dziennego 2. „Ośrodek” przeznaczone jest dla: a) osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, które: były uczestnikami WTZ, oczekują na przyjęcie do WTZ, są absolwentami Szkoły Specjalnej, pracują, są bezrobotne, pozostają w domach b) innych osób, które: - swoim ...

więcej ...