Pola działań
Pomoc rzeczowa:
     
      Zajmujemy się wydawaniem odzieży i obuwia, które otrzymujemy od prywatnych darczyńców i od innych Stowarzyszeń i Fundacji.
     
      Działalność kulturalna:
     
      Każdego roku obejmujemy honorowy patronat nad imprezami organizowanymi przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie.
      Wspieramy zarówno organizacyjnie, jak i finansowo fundując nagrody dla zwycięzców konkursów.
      W roku 2013 były to:
      - ufundowanie nagród i udział w VII Biegu Wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II
      - Wojewódzki Festiwal Tańca dla uczestników WTZ
      - Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką Żołnierską dla WTZ, które odbędzie się w miesiącu listopadzie.
     
     Działalność sportowa i turystyczna:
     
     Każdego roku w miesiącu maju Stowarzyszenie organizuje wiosenny rajd rowerowy, w którym biorą udział niepełnosprawni i pełnosprawni mieszkańcy Konstantynowa i okolic.
     Miesiąc wrzesień to czas podróży. Zazwyczaj są to wyjazdy integracyjne 1 lub 2 dniowe w celu poznania ciekawych zakątków naszego kraju.
     
      Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi
     
      Oferujemy osobom niepełnosprawnym:
      - Porady specjalistyczne (Psychologa, Prawnika, Logopedy, Pracownika Socjalnego).
      - Wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
      - Uaktywnianie społeczne i zawodowe
      - Rozwijanie zainteresowań
      - Promowanie talentów
      - Twórcze spędzanie wolnego czasu
     
      Zobacz także:
     
     - Program organizacji i funkcjonowania pracy Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi
     - Plan pracy Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi
     - Regulamin Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi
aktualizowano 22 kwietnia 2015