Medal Dobroczyńcom za Serce i Miłość dla stowarzyszenia Czuję sercem
Z wielką przyjemnością pragniemy przekazać informację, że Zarząd Krajowy Fundacji im. Brata Alberta, podjął decyzję o uhonorowaniu Stowarzyszenia "Czuję Sercem" medalem "Dobroczyńcom za Serce i Miłość". Medal został przyznany za pełną poświęcenia działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wieloletnią owocną współpracę z Fundacją im. Brata Alberta w Łodzi i w Chorzeszowie. Medal został wręczony w czasie obchodów Dnia Patrona Fundacji -Brata Alberta w Drzewocinach 27.06.2017. przez Prezesa Fundacji - Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
     
aktualizowano 28 czerwca 2017