Jak wykorzystaliśmy przekazany nam 1% w roku 2016.
Podziękowanie
     
     Zarząd Stowarzyszenia "Czuję Sercem" w Konstantynowie składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za okazane nam wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku dla naszej Organizacji Pożytku Publicznego. Uzyskane środki finansowe wykorzystujemy zgodnie z celem statutowym Stowarzyszenia, jakim jest wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych w ich drodze do pełnego, samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
     Dzięki Państwa wrażliwości i chęci pomocy drugiemu człowiekowi, osoby niepełnosprawne mogą wyjść z domu i aktywnie uczestniczyć z życiu społeczności lokalnej. Sprawiliście Państwo, że wielu niepełnosprawnych w Waszym otoczeniu może oglądać świat nie tylko z okien własnego mieszkania i może realizować własne marzenia.
     Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za to, że czujecie Państwo sercem, bo razem możemy więcej.
     
     
     
Z wyrazami wdzięczności
Zarząd Stowarzyszenia

     
     
     Jak wykorzystaliśmy przekazany nam 1% w roku 2016.
     
     Pieniądze zebrane w akcji 1% dla OPP w roku 2016 zostały przeznaczone w całości na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności na:
     
     1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni, która funkcjonuje przy Stowarzyszeniu,
     jest nieodpłatna i dostępna dla wszystkich potrzebujących.
     
     2. Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Ośrodku Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi, gdzie 16 osób niepełnosprawnych pod opieką wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy twórczo i kreatywnie spędza czas wolny oraz zwiększa swoją zaradność życiową.
     
     3. Promocję twórczości osób niepełnosprawnych obejmując honorowy patronat i fundując nagrody dla zwycięzców w imprezach takich jak:
     - Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych
     - Spotkanie z Piosenką i Poezją Żołnierską i Patriotyczną dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
     - XI Bieg Wdzięczności
     
     4. Wyjazd integracyjny w Góry Świętokrzyskie dzięki któremu promujemy aktywny wypoczynek i dostarczamy niezapomnianych wrażeń.
     
     5. Spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych.
     
     
     Apelujemy do ludzi, którzy "czują sercem", którzy chcieliby zrobić coś dla drugiego człowieka, którym niepełnosprawność nie kojarzy się z niemożliwością, - by wspierali nasze działania przekazując 1% z kwoty odprowadzanego do budżetu podatku od dochodów - wykazanego w rozliczeniu rocznym. Dzięki temu przyczynicie się Państwo do poprawy jakości życia wielu osób niepełnosprawnych.
aktualizowano 27 czerwca 2017