XI Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
7 maja 2017 odbył się XI Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II. Wzięła w nim udział 30 osobowa grupa niepełnosprawnych naszego Stowarzyszenia. Jak co roku był to sprawdzian kondycji fizycznej w biegu otwartym na dystansie 1200 m. Jak co roku panowała fantastyczna, sportowa atmosfera oraz jak co roku czekały na zwycięzców cenne nagrody. Stowarzyszenie "Czuję Sercem" było jednym z fundatorów nagród dla niepełnosprawnych uczestników biegu. Wszyscy startujący ukończyli bieg, dla radości i dumy z przezwyciężania własnych słabości i ograniczeń. Nagrody i medale wręczali: Marszałek Województwa Łódzkiego i Burmistrz Konstantynowa.
     
aktualizowano 09 maja 2017