Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam Swój 1%

Plan Pracy Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi

Porady
     
     

Specjalista Dni Godziny Miejsce
Psycholog / Logopeda Środa 16.00 - 17.00 Siedziba Stowarzyszenia
Pok. nr 3
Prawnik Poniedziałek 17.00 - 18.00
Pracownik socjalny Środa 17.00 - 18.00
Asystent osobisty Poniedziałek 16.00 - 17.00

     Zespoły tematyczne
     
Nazwa zespołu Dni Godziny Miejsce
Plastyczno – artystyczny
( rysunek, sztuka układania kwiatów, origami)
Poniedziałek 15 – 17 Pok. nr 9 WTZ
Muzyczny (śpiew, gra na instrumentach) Poniedziałek 15 – 17 Świetlica S.I. Zgoda
Taneczno – relaksacyjny (nauka tańca, aerobik) Środa 15 – 19 Świetlica S.I. Zgoda
Teatralny i poetycki (dramat, pantomima) Środa 15 – 17 Pok. nr 9 WTZ
Komputerowy (obsługa komputera, tworzenie stron www, internet) Poniedziałek 15 – 17 Pok. nr 8 WTZ
Sportowo – turystyczny (rajdy, wycieczki, wyjazdy integracyjne) Pierwsza sobota miesi±ca 10 - 12 Świetlica WTZ
Spotkania grupy samopomocy (zakupy, opieka domowa nad chorymi, opieka nad dziećmi, towarzyskie) Środa 15 – 17 Pok. nr 8 WTZ