Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam 1,5% Swojego podatku

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania: „2 dniowy wyjazd integracyjny do Lanckorony ”

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania:
„2 dniowy wyjazd integracyjny do Lanckorony” 26 - 27 sierpnia 2023.
a) Opis zadania:


Zadanie pn. „2 dniowy wyjazd integracyjny do Lanckorony” - miało na celu integrację społeczną osób niepełnosprawnych.


b) Termin i miejsce realizacji zadania:


26-27.08.2023r., Lanckorona, Hotel „Modrzewiówka”


Wyjazd integracyjny dla 45 osób (40 niepełnosprawnych + 5 wolontariuszy).

W programie przewidziano zwiedzanie Muzeum Zapałek w Częstochowie. Przejazd

do Lanckorony i zwiedzanie okolicy, posiłki z uroczystą kolacją przy muzyce, nocleg

oraz gry plenerowe organizowane przez animatora. Celem spotkania była integracja środowiska niepełnosprawnych z różnych placówek z terenu powiatu pabianickiego

oraz aktywne spędzenie czasu wolnego.

c) Ocena efektów dofinansowania:


Zadanie spełniło oczekiwania beneficjentów. Wzięło w nim udział 40 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów/wolontariuszy, mieszkańcy powiatu Pabianickiego. Zrealizowano zamierzone cele i osiągnięto efekty w postaci integracji środowiska niepełnosprawnych. W wyjeździe wzięli udział członkowie Stowarzyszenia „Czuję Sercem”, podopieczni Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi, uczestnicy WTZ z Konstantynowa, niepełnosprawni pracownicy Spółdzielni Inwalidów Zgoda. Wspólna zwiedzanie i zabawa były okazją do aktywnego spędzenia czasu. Spotkanie wpłynęło bardzo korzystnie na przełamanie barier wstydu, nieśmiałości i wycofania. Umożliwiło niepełnosprawnym poznanie nowych miejsc, nawiązanie nowych znajomości, dzielenie się radością i aktywny wypoczynek.