Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam 1,5% Swojego podatku

Informacja o realizacji projektu Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi

Rozpoczynamy II okres realizacji 3 letniego projektu:
Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Czuję Sercem” w Konstantynowie Łódzkim, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces”
Typ projektu: ”prowadzenie rehabilitacji w placówce – rehabilitacja ciągła”
Termin realizacji: 01.04.2022 – 31.03.2025
Zajęcia organizowane będą od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz. 19.00
zgodnie z harmonogramem.
Zasady rekrutacji:
Udział w projekcie wymaga posiadania aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Projekt adresowany jest do osób dorosłych, płeć bez znaczenia, wykształcenie bez znaczenia, nieaktywni zawodowo, miejsce zamieszkania: województwo łódzkie
Zadanie realizowane będzie poprzez:
- usprawnienie manualne
- trening samoobsługi i zaradności osobistej,
- wizyty studyjne w zakładach usługowych (fryzjer, kosmetyczka)
- wyjazdy do placówek kulturalnych (kino, teatr)
- zajęcia ogólno - usprawniające ruchowo (aerobik, gimnastyka)
- wyjazdy rehabilitacyjno - usprawniające
- wsparcie psychologiczne