Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam Swój 1%

Jak wykorzystujemy przekazany nam 1% ?

Podziękowanie
     
     Zarząd Stowarzyszenia "Czuję Sercem" w Konstantynowie składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za okazane nam wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku dla naszej Organizacji Pożytku Publicznego. Uzyskane środki finansowe wykorzystujemy zgodnie z celem statutowym Stowarzyszenia, jakim jest wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych w ich drodze do pełnego, samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
     Dzięki Państwa wrażliwości i chęci pomocy drugiemu człowiekowi, osoby niepełnosprawne mogą wyjść z domu i aktywnie uczestniczyć z życiu społeczności lokalnej. Sprawiliście Państwo, że wielu niepełnosprawnych w Waszym otoczeniu może oglądać świat nie tylko z okien własnego mieszkania i może realizować własne marzenia.
     Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za to, że czujecie Państwo sercem, bo razem możemy więcej.
     
     Z wyrazami wdzięczności
     Zarząd Stowarzyszenia
     
     Jak wykorzystaliśmy przekazany nam 1% w 2013r.
     
     Pieniądze zebrane w akcji 1% dla OPP w roku 2010 zostały przeznaczone w całości na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności na:
     
     1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni, która funkcjonuje przy Stowarzyszeniu, jest nieodpłatna i dostępna dla wszystkich potrzebujących.
     
     2. Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Ośrodku Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi, gdzie 20 osób niepełnosprawnych pod opieką wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy twórczo i kreatywnie spędza czas wolny oraz zwiększa swoją zaradność życiową.
     
     3. Promocję twórczości osób niepełnosprawnych obejmując honorowy patronat i fundując nagrody dla zwycięzców w imprezach:
     
     "Ogólnopolskie Festiwale Tańca Osób Niepełnosprawnych"
     "Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką i Poezją Żołnierską i Patriotyczną dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej"
     
     4. Wyjazdy integracyjne, rajdy rowerowe, biegi, dzięki którym promujemy aktywny wypoczynek i dostarczamy niezapomnianych wrażeń.
     
     5. Spotkania Integracyjne Osób Niepełnosprawnych