Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam Swój 1%

Informacja o realizacji projektu: Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi /2019-2022/

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Czuję Sercem” w Konstantynowie Łódzkim, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”
     Typ projektu: ”prowadzenie rehabilitacji w placówce – rehabilitacja ciągła”
     Termin realizacji: 01.04.2019 – 31.03.2022
     Zajęcia organizowane będą od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 zgodnie z planem pracy.
     Zasady rekrutacji:
     Udział w projekcie wymaga posiadania aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Projekt adresowany jest do osób dorosłych, płeć bez znaczenia, wykształcenie bez znaczenia, nieaktywni zawodowo, miejsce zamieszkania: województwo łódzkie
     Zadanie realizowane będzie poprzez:
     - usprawnienie manualne
     - trening samoobsługi i zaradności osobistej,
     - wizyty studyjne w zakładach usługowych (fryzjer)
     - wyjazdy do placówek kulturalnych (kino, teatr).
     - zajęcia ogólno-usprawniające ruchowo (basen, aerobik, gimnastyka)
     - wyjazdy rehabilitacyjno-usprawniające
     - wsparcie psychologiczne
     
     Harmonogram projektu: Rok 2019 / 2020