Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam 1,5% Swojego podatku

Jak wykorzystaliśmy przekazany nam 1% w roku 2019.

Podziękowanie

Zarząd Stowarzyszenia "Czuję Sercem" w Konstantynowie składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za okazane nam wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku dla naszej Organizacji Pożytku Publicznego. Uzyskane środki finansowe wykorzystujemy zgodnie z celem statutowym Stowarzyszenia, jakim jest wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych w ich drodze do pełnego, samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Dzięki Państwa wrażliwości i chęci pomocy drugiemu człowiekowi, osoby niepełnosprawne mogą wyjść z domu i aktywnie uczestniczyć z życiu społeczności lokalnej. Sprawiliście Państwo, że wielu niepełnosprawnych w Waszym otoczeniu może oglądać świat nie tylko z okien własnego mieszkania i może realizować własne marzenia.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za to, że czujecie Państwo sercem, bo razem możemy więcej.


Z wyrazami wdzięczności
Zarząd Stowarzyszenia

Jak wykorzystaliśmy przekazany nam 1% w 2019r.

Pieniądze zebrane w akcji 1% dla OPP w roku 2019 w kwocie 9.932,80 zł., zostały przeznaczone
w całości na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności na:

1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni (1 wózek inwalidzki, 2 balkoniki), która funkcjonuje przy Stowarzyszeniu, jest nieodpłatna i dostępna dla wszystkich potrzebujących.

2. Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Ośrodku Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi, gdzie 16 osób niepełnosprawnych pod opieką wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy twórczo i kreatywnie spędza czas wolny oraz zwiększa swoją zaradność życiową.

3. Promocję twórczości osób niepełnosprawnych obejmując honorowy patronat i fundując nagrody dla zwycięzców w imprezach takich jak:
- Miejski Bieg Wdzięczności z Pontyfikat Jana Pawła II
- Spotkanie z Piosenką i Poezją Żołnierską i Patriotyczną dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa łódzkiego
- IV Charytatywny Bal Andrzejkowy

4. Wyjazd integracyjny do Płocka, dzięki któremu promujemy aktywny wypoczynek i dostarczamy niezapomnianych wrażeń.

5. Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych z okazji 15 lecia Stowarzyszenia.


Apelujemy do ludzi, którzy "czują sercem", którzy chcieliby zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, którym niepełnosprawność nie kojarzy się z niemożliwością, - by wspierali nasze działania przekazując 1% z kwoty odprowadzanego do budżetu podatku od dochodów - wykazanego w rozliczeniu rocznym. Dzięki temu przyczynicie się Państwo do poprawy jakości życia wielu osób niepełnosprawnych.