Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam 1,5% Swojego podatku

Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych

Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych odbył się w dniu 11.06.2015r. W gościnnych progach Sali Bankietowej „Kaprys” w Konstantynowie Łódzkim. Przybyło 12 Warsztatów Terapii Zajęciowej
     z terenu województwa łódzkiego. Realizacja projektu obejmowała 120 osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 30 osobową grupę terapeutów i 10 -ciu zaproszonych gości (przedstawicieli władz województwa, powiatu i miasta Konstantynów Łódzki).
     Festiwal był współfinansowany ze środków województwa łódzkiego. Patronat nad Festiwalem objęli: Starosta Pabianicki, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, Zarząd Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie. Patroni również ufundowali nagrody. Po występach podano posiłek. Powołana komisja dokonała oceny i podliczenia punktów. Zwycięzcom rozdano nagrody za zajęcie I, II, III miejsca. Nagrodzeni to WTZ Zgierz, WTZ Łask, WTZ „Nowa Zorza” Łódź. Ponadto wręczono nagrody ufundowane przez sponsorów min: Nagrodę Starostwa Powiatu Pabianickiego otrzymał WTZ Żychlin, Nagrodę Burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego otrzymał WTZ Koluszki, Nagrodę S.I. „Zgoda” - WTZ Łódź-Bałuty ul. Plantowa, Puchar Prezesa S.I. „Zgoda” otrzymał WTZ Konstantynów.