Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam Swój 1%

Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych

Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych odbył się w dniu 11.06.2015r. W gościnnych progach Sali Bankietowej „Kaprys” w Konstantynowie Łódzkim. Przybyło 12 Warsztatów Terapii Zajęciowej
     z terenu województwa łódzkiego. Realizacja projektu obejmowała 120 osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 30 osobową grupę terapeutów i 10 -ciu zaproszonych gości (przedstawicieli władz województwa, powiatu i miasta Konstantynów Łódzki).
     Festiwal był współfinansowany ze środków województwa łódzkiego. Patronat nad Festiwalem objęli: Starosta Pabianicki, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, Zarząd Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie. Patroni również ufundowali nagrody. Po występach podano posiłek. Powołana komisja dokonała oceny i podliczenia punktów. Zwycięzcom rozdano nagrody za zajęcie I, II, III miejsca. Nagrodzeni to WTZ Zgierz, WTZ Łask, WTZ „Nowa Zorza” Łódź. Ponadto wręczono nagrody ufundowane przez sponsorów min: Nagrodę Starostwa Powiatu Pabianickiego otrzymał WTZ Żychlin, Nagrodę Burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego otrzymał WTZ Koluszki, Nagrodę S.I. „Zgoda” - WTZ Łódź-Bałuty ul. Plantowa, Puchar Prezesa S.I. „Zgoda” otrzymał WTZ Konstantynów.
     

Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 1Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 2Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 3Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 4Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 5Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 6Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 7Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 8Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 9Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 10Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 11Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 12Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 13Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 14Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 15Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 16Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 17Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 18Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 19Festiwal Tańca Osób Niepełnosprawnych fotografia nr 20