Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam Swój 1%

O nas

Stowarzyszenie "Czuję Sercem" z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. 8-go Marca 1 zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność 22 stycznia 2004.
      Od października 2004r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
     Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych - o różnym stopniu niepełnosprawności - w ich drodze do pełnego i w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez:
     - zwiększanie ich aktywności społecznej,
     - usuwanie barier, które nie są właściwością osób niepełnosprawnych, lecz cechą otaczającego je nieprzystosowanego środowiska fizycznego i społecznego,
     - kształtowanie środowiska, nie tylko pod względem architektonicznym, ale również prawnym, infrastruktury, dostępności do informacji oraz świadomości społecznej, tak, aby osoby niepełnosprawne mogły normalnie, aktywnie żyć w integracji z innymi, w świecie o zminimalizowanych barierach oraz z niezbędnym dla każdej osoby niepełnosprawnej wsparciem, aby stały się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
      Zgodnie z maksymą: "To nie ja jestem bezwartościowy, to postawy ludzi wobec mnie próbują pozbawić mnie wartości" zmieniamy stereotypy i uprzedzenia, odnośnie możliwości, potrzeb i odczuć osób niepełnosprawnych. Nie chcemy, by były postrzegane jako to słabsze ogniwo społeczne, bo to nie prawda. Często drzemie w nich duży potencjał twórczy, trzeba tylko dać im szansę jego wydobycia i realizacji.
     
     Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
     1. Udzielanie pomocy materialnej i socjalnej
     2. Działalność kulturalną - organizacja imprez promujących twórczość, uzdolnienia osób niepełnosprawnych (Festiwale Tańca, Spotkania z Piosenką Żołnierską itp)
     3. Działalność sportową i turystyczną - promowanie aktywnego wypoczynku (rajdy rowerowe, wyjazdy integracyjne)
     4. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
     5. Prowadzenie Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi
     6. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
     
     Skład Zarządu:
     1. Prezes - Anna Chojczak
     2. I zastępca - Andrzej Nowak
     3. II Zastępca - Joanna Arciuszkiewicz-Sławuta
     4. Sekretarz - Justyna Kudaj
     5. Skarbnik - Mieczysław Madej
     
     Komisja Rewizyjna:
     1. Przewodniczący - Jan Bujnowicz
     2. Członkowie: Barbara Presler, Jan Kudaj
     
     Informacja dotycząca RODO