Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam 1,5% Swojego podatku

O nas

Stowarzyszenie "Czuję Sercem" z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. 8-go Marca 1 zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność 22 stycznia 2004.
Od października 2004r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych - o różnym stopniu niepełnosprawności - w ich drodze do pełnego i w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez:
- zwiększanie ich aktywności społecznej,
- usuwanie barier, które nie są właściwością osób niepełnosprawnych, lecz cechą otaczającego je nieprzystosowanego środowiska fizycznego i społecznego,
- kształtowanie środowiska, nie tylko pod względem architektonicznym, ale również prawnym, infrastruktury, dostępności do informacji oraz świadomości społecznej, tak, aby osoby niepełnosprawne mogły normalnie, aktywnie żyć w integracji z innymi, w świecie o zminimalizowanych barierach oraz z niezbędnym dla każdej osoby niepełnosprawnej wsparciem, aby stały się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
Zgodnie z maksymą: "To nie ja jestem bezwartościowy, to postawy ludzi wobec mnie próbują pozbawić mnie wartości" zmieniamy stereotypy i uprzedzenia, odnośnie możliwości, potrzeb i odczuć osób niepełnosprawnych. Nie chcemy, by były postrzegane jako to słabsze ogniwo społeczne, bo to nie prawda. Często drzemie w nich duży potencjał twórczy, trzeba tylko dać im szansę jego wydobycia i realizacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Udzielanie pomocy materialnej i socjalnej
2. Działalność kulturalną - organizacja imprez promujących twórczość, uzdolnienia osób niepełnosprawnych (Festiwale Tańca, Spotkania z Piosenką Żołnierską itp)
3. Działalność sportową i turystyczną - promowanie aktywnego wypoczynku (rajdy rowerowe, wyjazdy integracyjne)
4. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
5. Prowadzenie Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi
6. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Skład Zarządu:
1. Prezes - Anna Chojczak
2. I zastępca - Andrzej Nowak
3. II Zastępca - Joanna Arciuszkiewicz-Sławuta
4. Sekretarz - Anna Ochal
5. Skarbnik - Mieczysław Madej

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący - Dariusz Dolata
2. Członkowie: Barbara Krakowiak, Irena Szymańska

Informacja dotycząca RODO
Deklaracja dostępności cyfrowej